AKTIVNOSTI za JANUAR-FEBRUAR školske 2019/2020. godine

1. Zimski semestar se završava 27.12.2019. godine.

2. Rok za prijavu januarskog roka od 16.12.2019. – 23.12.2019. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok januar od 16.1.2020. – 30.1.2020. godine.

3. Rok za prijavu februarskog roka od 3.2.2020. – 6.2.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok februar od 12.2.2020. – 26.2.2020. godine.

4. Studenti su dužni da ovjere semestar u periodu od 16.3.2020. – 28.3.2020. godine.

5. Ljetnji semestar 2.3.2020 – 5.6.2020. godine.