APSOLVENTSKI ISPITNI ROK školske 2019/20. godine

Rok za prijavu apsolventskog roka u novembru je od 30.10. do 5.11.2019. godine.

Naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Rok za prijavu apsolventskog roka u decembru je od 28.11. do 04.12.2019. godine,

Naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

  • Ispitni rok novembar od 11.11. do 23.11.2019. godine
  • Ispitni rok decembar od 09.12. do 21.12.2019. godine

Prijave završnog/diplomskog rada:
Prijava od 11.11.- 13.11.2019. godine