Urbanizam-Aprilski ispitni rok

Obavještavaju se studenti III godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Urbanizam održati u utorak, 17.4.2018. godine, u 19h.

Upravljanje saobraćajem u gradovima-Aprilski ispitni rok

Obavještavaju se studenti IV godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje saobraćajem u gradovima održati u subotu, 21.4.2018. godine, u 9h.

Upravljanje razvojem-Aprilski ispitni rok

Obavještavaju se studenti IV godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje razvojem održati u četvrtak, 26.4.2018. godine, u 19h.

Transport putnika i robe 2-Aprilski ispitni rok

Obavještavaju se studenti IV godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Transport putnika i robe 2 održati u subotu, 21.4.2018. godine, u 9h.

Tehnička termodinamika-Aprilski ispitni rok

Obavještavaju se studenti II godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Tehnička termodinamika održati u petak, 20.4.2018. godine, u 19h.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“

tel: 051/315-810; 315-780
Ul. Knajza Miloša 10a
e-mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Odjeljenje Derventa:

Adresa i kontakt telefon: 053/331-360
Ul. Svetog Save b.b.