Poslovna matematika-Junski rok

Obavještavaju se studenti I godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Poslovna matematika održati u srijedu, 21.6.2017. godine, u 16.30h.

Urbanizam-Junski rok

Obavještavaju se studenti III godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Urbanizam održati u subotu, 24.6.2017. godine, u 10.00h. 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom-Junski rok

Obavještavaju se studenti I godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom održati u subotu, 24.6.2017. godine, u 10.00h.

Tehnički elementi-Junski rok

Obavještavaju se studenti II godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Tehnički elementi održati u subotu, 24.6.2017. godine, u 10.00h.

Saobraćajni terminali-Junski rok

Obavještavaju se studenti III godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Saobraćajni terminali održati u subotu, 24.6.2017. godine, u 10.00h. 

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“

tel: 051/315-810; 315-780
Ul. Knajza Miloša 10a
e-mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Odjeljenje Derventa:

Adresa i kontakt telefon: 053/331-360
Ul. Svetog Save b.b.