Januarski ispitni rok-Engleski jezik 1

Obavještavaju se studenti I godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Engleski jezik I (januarski rok) održati u ponedeljak, 22.1.2018. godine, u 18.00h.

Januarski ispitni rok-Osnovi mikroekonomije

Obavještavaju se studenti II godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Osnovi mikroekonomije (januarski rok) održati u subotu, 3.2.2018. godine, u 10.00h.

Januarski ispitni rok-Osnovi makroekonomije

Obavještavaju se studenti I godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Osnovi makroekonomije (januarski rok) održati u subotu, 3.2.2018. godine, u 10.00h.

Januarski ispitni rok-Organizaciono ponašanje

Obavještavaju se studenti II godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Organizaciono ponašanje (januarski rok) održati u srijedu, 31.1.2018. godine, u 18.00h.

Januarski ispitni rok-Savremeni ekonomski sistemi

Obavještavaju se studenti IV godine da će se ispit iz nastavnog predmeta Savremeni ekonomski sistemi (januarski rok) održati u petak, 19.1.2018. godine, u 17.00h.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“

tel: 051/315-810; 315-780
Ul. Knajza Miloša 10a
e-mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Odjeljenje Derventa:

Adresa i kontakt telefon: 053/331-360
Ul. Svetog Save b.b.