Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/prometejbledu/public_html/templates/bt_arise/blocks/header.php on line 17

Prometej

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Visoke škole za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka. Sjedište Studentskog parlamenta nalazi se u Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka (u daljem tekstu: Visoka škola).

Djelatnost Studentskog parlamenta je zastupanje i zaštita prava i ineteresa svih studenata i razmatranje pitanja i aktivnosti od interesa za studente.

Studentski parlament ima sledeće nadležnosti:

  1. usvajanje opštih akata o svom radu, 
  2. biranje i razrješavanje predstavnika studenata u organima Visoke škole u skladu sa statutom,
  3. učestvovanje u samovrednovanju Visoke škole,
  4. obavljanje aktivnosti koje se odnose na osiguranje i ocjenu kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu i ocjenu efikasnosti studija, utvrđivanje broja ECTS bodova i zaštitu prava studenata,
  5. pokretanje inicijativa za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente,
  6. usvajanje godišnjeg plana i programa aktivnosti Studentskog parlamenta i usvajanje izvještaja o svom radu,
  7. obavljanje drugih aktivnosti u skladu sa zakonom i opštim aktima Visoke škole.

 Pravilnik o studentskom parlamentu

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“

tel: 051/315-810; 315-780
Ul. Knajza Miloša 10a
e-mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Odjeljenje Derventa:

Adresa i kontakt telefon: 053/331-360
Ul. Svetog Save b.b.