Potrebna dokumenta

Uz popunjeni obrazac prijave za upis student prilaže:

  • Diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi,
  • Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (originali, ili ovjerene kopije),
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Dvije fotografije.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“

tel: 051/315-810; 315-780
Ul. Knajza Miloša 10a
e-mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Odjeljenje Derventa:

Adresa i kontakt telefon: 053/331-360
Ul. Svetog Save b.b.