Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/prometejbledu/public_html/templates/bt_arise/blocks/header.php on line 17

Prometej

Strategija razvoja

Izrada Strategije kao dokumenta u kome su izražena osnovna strateška opredjeljenja Visoke škole u navedenom periodu počiva na osnovnim društvenim, profesionalnim i moralnim vrijednostima karakterističnim za visoko obrazovanje, najvišim nacionalnim vrijednostima, opšteprihvaćenim standardima visokog obrazovanja i principima strateškog planiranja koji podrazumijevaju:

  • Uvažavanja postojećeg stanja u Visokoj školi i postuignutih rezultata u prethodnom periodu
  • Identifikovanja unutrašnjih faktora u formi snaga i slabosti i njihovog uticaja na funkcionisanje Visoke škole, identifikovanje faktora iz okruženja i njihovog uticaja na organizaciju, poziciju i funkcionisanje Visoke škole
  • Identifikovanje najviših društvenih, profesionalnih i moralnih vrijednosti, normi i principa koji će biti u osnovi ostvarivanja vizije i misije ove Visoke škole.
  • Predstavlja dugoročni okvire organizovanja, razvoja i funkcionisanja Visoke škole
  • Predstavlja skup osnovnih stavova i opredjeljenja u formi strateških i operativnih ciljeva koji se žele postići u budućnosti sa nizom međusobno usklađenih mjera i aktivnosti čijom realizacijom se postižu utvrđena opredjeljenja i ciljevi.

Strategija je metodološki posmatrano jedinstven dokument predstavljena u pet međusobno povezanih poglavlja:

  • Analiza postojeće organizacije, funkcionisanja i načina upravljanja
  • SWOT analiza (snage, slabosti, šanse, opasnosti)
  • Misija, vizija i osnovne vrijednosti
  • Osnovna strateška opredjeljenja i strateški razvojni ciljevi
  • Akcioni plan za provođenej strategije

 Strategija razvoja Visoke škole za primjenjene i pravne nauke "Prometej"

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“

tel: 051/315-810; 315-780
Ul. Knajza Miloša 10a
e-mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Odjeljenje Derventa:

Adresa i kontakt telefon: 053/331-360
Ul. Svetog Save b.b.