Oktobarski ispitni rok – Poslovna ekonomija – III godina

Peti semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Engleski jezik 3 14.10.2019. 18:00
Menadžment ljudskih resursa 16.10.2019. 19:00
Finansijska tržišta i berzanski menadžment 08.10.2019. 16:30
Monetarne i javne finansije 18.10.2019. 19:00

 

Šesti semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Poslovno i finansijsko pravo 17.10.2019. 18:00
Globalna ekonomija i poslovna diplomatija 15.10.2019. 19:00
Proizvodni i uslužni menadžment 09.10.2019. 19:00
Finansijski menadžment 08.10.2019. 17:00