Oktobarski ispitni rok – Poslovna ekonomija – IV godina

Sedmi semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Ekonomika EU 16.10.2019. 19:00
Radno i socijalno pravo 07.10.2019. 18:00
Poslovni engleski jezik 14.10.2019. 17:30
Stručna praksa 1 12.10.2019. 10:00

 

Osmi semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Elektronsko poslovanje 15.10.2019. 19:00
Savremeni ekonomski sistemi 08.10.2019. 19:00
Upravljanje razvojem 19.10.2019. 19:00
Stručna praksa 2 09.10.2019. 17:00