Oktobarski ispitni rok – Transportno inženjerstvo – II godina

Treći semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Mašinski materijali 07.10.2019. 19:00
Saobraćajni sistemi 10.10.2019. 19:00
Transport putnika i robe 15.10.2019. 19:00
Tehnički elementi 11.10.2019. 19:00
Tehnička termodinamika 09.10.2019. 19:00

Četvrti semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Osnovi saobraćaja i transporta 08.10.2019. 18:00
Saobraćajna sredstva i infrastruktura 10.10.2019. 18:00
Elektrotehnika sa osnovama elektronike na vozilima 16.10.2019. 16:30
Engleski jezik 2 14.10.2019. 16:30
Motori SUS

09.10.2019.

18:00