Oktobarski ispitni rok – Transportno inženjerstvo – III godina

Sedmi semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Mehanizacija i tehnologija pretovara 10.10.2019. 18:00
Špedicija i saobraćajni terminali 17.10.2019. 18:00
Međunarodni marketing 15.10.2019. 18:00
Stručna praksa 1 12.10.2019. 10:00
Logistika u saobraćaju 09.10.2019. 19:00

Osmi semestar

PREDMET Datum ispita Vrijeme ispita
Elektronsko poslovanje 07.10.2019. 17:00
Transport putnika i robe 2 08.10.2019. 19:00
Upravljanje saobraćajem u gradovima 10.10.2019. 19:00
Stručna praksa 2 19.10.2019. 10:00