Konkurs za upis studenata

STUDIJSKI PROGRAMI za koje Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” u školskoj 2018/19. godini vrši predupis/upis na:

1. Transportno inženjerstvo (Saobraćaj);
2. Poslovna ekonomija;
3. Poslovna informatika.

UPIS NA STUDIJ

Trajanje studija: Student može po svom izboru, da se upiše na:
1. Studijski program Transportno inženjerstvo
Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS
2. Studijski program Poslovna ekonomija obuhvata sljedeće smjerove:

 • Opšti smjer;
 • Međunarodno poslovanje i diplomatija;
 • Javna uprava.

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
Diplomirani ekonomista -180 ECTS

Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani ekonomista-240 ECTS

3. Studijski program Poslovna informatika
Student koji završi trogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani inženjer informacionih tehnologija – 180 ECTS

Uslovi za upis na studij: Na prvu godinu studija Visoke škole “Prometej” može se upisati kandidat koji je završio srednju četverogodišnju školu. Na studij se mogu prepisati studenti sa drugih fakulteta i visokih škola na prvu godinu studija.
Potrebna dokumenta za upis:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svjedočanstva i diploma srednje škole; • Dvije fotografije;
 • Upisnina u iznosu od 40 KM.

Potrebna dokumenta za prepis:

 • Uvjerenje o položenim ispitima;
 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta ili visoke škole sa koje vrši prepis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;

Ugovor o studiranju: Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio test sklonosti i sposobnosti i dobio obavještenje da je primljen na studij Visoke škole “Prometej”, zaključuje ugovor o studiranju.
Vrijeme upisa: Prvi upisni rok traje po pravilu, od početka juna do 27. jula, a drugi upisni rok traje od 20. avgusta do 30. septembra.
Tačan datum polaganja testa sklonosti i sposobnosti biće objavljen na sajtu Visoke škole “Prometej”.
Mjesto i način upisa: Upis se obavlja u Banjoj Luci, u ulici Knjaza MIloša 10a i u Derventi u ulici Svetog Save bb.
Informisanje:Sva obavještenja se mogu dobiti usmeno na telefone br: 051/315-820, 051/315-780, 051/ 315-810, preko sajta www.prometejbl.edu.ba ili elektronske pošte prometej@prometejbl.edu.ba
Troškovi školovanja: Visina naknade za upis i troškove školovanja u školskoj 2018/2019 akademskoj godini (oba semestra) iznosi 2.250 KM.

Način plaćanja:
Plaćanje u 12 mjesečnih rata.
Školarina se umanjuje za studente:

 1. Studenti-brucoši koji potpišu ugovor za školsku 2018/2019 godinu najkasnije do 28.7.2018. godine i uplate prvu ratu školarine dobijaju 20o/o popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);
 2. Studenti-brucoši NEZAPOSLENI (preko 30 godina) – 20% popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);
 3. Za stud en te iz iste porod ice 20% popu sta: l . 8 OO KM ( 15 O KM u 12 m j esečnih ra ta);
 4. Za uplaćeni cijeli iznos školarine prilikom upisa u jednoj rati 10% popusta: 2.025 KM;
 5. VUKOVCI – Prva godina studija BESPLATNA!

Studenti mogu da uplate troškove školarine putem žiro računa:
555-007-00220127-58 Nova banka;
567-241-11000194-39 Sberbank;
571-010-00000934-75 Komercijalna banka.

Navedena školarina pokriva troškove:

 • predavanja, vježbe, konsultacije za upisanu školsku godinu;
 • prijavljivanje i polaganje ispita;
 • korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature;
 • korištenja informatičkih kabineta;
 • postupka upisa i ovjere semestra.

Konkurs za upis studenata

STUDIJSKI PROGRAMI za koje Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” u školskoj 2018/19. godini vrši predupis/upis na:

1. Transportno inženjerstvo (Saobraćaj);
2. Poslovna ekonomija;
3. Poslovna informatika.

UPIS NA STUDIJ

Trajanje studija: Student može po svom izboru, da se upiše na:
1. Studijski program Transportno inženjerstvo
Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS
2. Studijski program Poslovna ekonomija obuhvata sljedeće smjerove:

 • Opšti smjer;
 • Međunarodno poslovanje i diplomatija;
 • Javna uprava.

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
Diplomirani ekonomista -180 ECTS

Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani ekonomista-240 ECTS

3. Studijski program Poslovna informatika
Student koji završi trogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani inženjer informacionih tehnologija – 180 ECTS

Uslovi za upis na studij: Na prvu godinu studija Visoke škole “Prometej” može se upisati kandidat koji je završio srednju četverogodišnju školu. Na studij se mogu prepisati studenti sa drugih fakulteta i visokih škola na prvu godinu studija.
Potrebna dokumenta za upis:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svjedočanstva i diploma srednje škole; • Dvije fotografije;
 • Upisnina u iznosu od 40 KM.

Potrebna dokumenta za prepis:

 • Uvjerenje o položenim ispitima;
 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta ili visoke škole sa koje vrši prepis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;

Ugovor o studiranju: Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio test sklonosti i sposobnosti i dobio obavještenje da je primljen na studij Visoke škole “Prometej”, zaključuje ugovor o studiranju.
Vrijeme upisa: Prvi upisni rok traje po pravilu, od početka juna do 27. jula, a drugi upisni rok traje od 20. avgusta do 30. septembra.
Tačan datum polaganja testa sklonosti i sposobnosti biće objavljen na sajtu Visoke škole “Prometej”.
Mjesto i način upisa: Upis se obavlja u Banjoj Luci, u ulici Knjaza MIloša 10a i u Derventi u ulici Svetog Save bb.
Informisanje:Sva obavještenja se mogu dobiti usmeno na telefone br: 051/315-820, 051/315-780, 051/ 315-810, preko sajta www.prometejbl.edu.ba ili elektronske pošte prometej@prometejbl.edu.ba
Troškovi školovanja: Visina naknade za upis i troškove školovanja u školskoj 2018/2019 akademskoj godini (oba semestra) iznosi 2.250 KM.

Način plaćanja:
Plaćanje u 12 mjesečnih rata.
Školarina se umanjuje za studente:

 1. Studenti-brucoši koji potpišu ugovor za školsku 2018/2019 godinu najkasnije do 28.7.2018. godine i uplate prvu ratu školarine dobijaju 20o/o popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);
 2. Studenti-brucoši NEZAPOSLENI (preko 30 godina) – 20% popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);
 3. Za stud en te iz iste porod ice 20% popu sta: l . 8 OO KM ( 15 O KM u 12 m j esečnih ra ta);
 4. Za uplaćeni cijeli iznos školarine prilikom upisa u jednoj rati 10% popusta: 2.025 KM;
 5. VUKOVCI – Prva godina studija BESPLATNA!

Studenti mogu da uplate troškove školarine putem žiro računa:
555-007-00220127-58 Nova banka;
567-241-11000194-39 Sberbank;
571-010-00000934-75 Komercijalna banka.

Navedena školarina pokriva troškove:

 • predavanja, vježbe, konsultacije za upisanu školsku godinu;
 • prijavljivanje i polaganje ispita;
 • korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature;
 • korištenja informatičkih kabineta;
 • postupka upisa i ovjere semestra.

Konkurs za upis studenata

STUDIJSKI PROGRAMI za koje Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” u školskoj 2018/19. godini vrši predupis/upis na:

1. Transportno inženjerstvo (Saobraćaj);
2. Poslovna ekonomija;
3. Poslovna informatika.

UPIS NA STUDIJ

Trajanje studija: Student može po svom izboru, da se upiše na:
1. Studijski program Transportno inženjerstvo
Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS
2. Studijski program Poslovna ekonomija obuhvata sljedeće smjerove:

 • Opšti smjer;
 • Međunarodno poslovanje i diplomatija;
 • Javna uprava.

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
Diplomirani ekonomista -180 ECTS

Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani ekonomista-240 ECTS

3. Studijski program Poslovna informatika
Student koji završi trogodišnji studij stiče zvanje:
Diplomirani inženjer informacionih tehnologija – 180 ECTS

Uslovi za upis na studij: Na prvu godinu studija Visoke škole “Prometej” može se upisati kandidat koji je završio srednju četverogodišnju školu. Na studij se mogu prepisati studenti sa drugih fakulteta i visokih škola na prvu godinu studija.
Potrebna dokumenta za upis:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svjedočanstva i diploma srednje škole; • Dvije fotografije;
 • Upisnina u iznosu od 40 KM.

Potrebna dokumenta za prepis:

 • Uvjerenje o položenim ispitima;
 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta ili visoke škole sa koje vrši prepis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;

Ugovor o studiranju: Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio test sklonosti i sposobnosti i dobio obavještenje da je primljen na studij Visoke škole “Prometej”, zaključuje ugovor o studiranju.
Vrijeme upisa: Prvi upisni rok traje po pravilu, od početka juna do 27. jula, a drugi upisni rok traje od 20. avgusta do 30. septembra.
Tačan datum polaganja testa sklonosti i sposobnosti biće objavljen na sajtu Visoke škole “Prometej”.
Mjesto i način upisa: Upis se obavlja u Banjoj Luci, u ulici Knjaza MIloša 10a i u Derventi u ulici Svetog Save bb.
Informisanje:Sva obavještenja se mogu dobiti usmeno na telefone br: 051/315-820, 051/315-780, 051/ 315-810, preko sajta www.prometejbl.edu.ba ili elektronske pošte prometej@prometejbl.edu.ba
Troškovi školovanja: Visina naknade za upis i troškove školovanja u školskoj 2018/2019 akademskoj godini (oba semestra) iznosi 2.250 KM.

Način plaćanja:
Plaćanje u 12 mjesečnih rata.
Školarina se umanjuje za studente:

 1. Studenti-brucoši koji potpišu ugovor za školsku 2018/2019 godinu najkasnije do 28.7.2018. godine i uplate prvu ratu školarine dobijaju 20o/o popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);
 2. Studenti-brucoši NEZAPOSLENI (preko 30 godina) – 20% popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);
 3. Za stud en te iz iste porod ice 20% popu sta: l . 8 OO KM ( 15 O KM u 12 m j esečnih ra ta);
 4. Za uplaćeni cijeli iznos školarine prilikom upisa u jednoj rati 10% popusta: 2.025 KM;
 5. VUKOVCI – Prva godina studija BESPLATNA!

Studenti mogu da uplate troškove školarine putem žiro računa:
555-007-00220127-58 Nova banka;
567-241-11000194-39 Sberbank;
571-010-00000934-75 Komercijalna banka.

Navedena školarina pokriva troškove:

 • predavanja, vježbe, konsultacije za upisanu školsku godinu;
 • prijavljivanje i polaganje ispita;
 • korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature;
 • korištenja informatičkih kabineta;
 • postupka upisa i ovjere semestra.