Obavještenje o neradnom danu – četvrtak, 21.11.2019. godine

Obavještavamo studente I, II, III i IV godine da Visoka škola
„Prometej“ neće raditi u četvrtak 21.11.2019. godine.