Prijava ispita u oktobarskom roku za studente II, III i IV godine školske 2019/2020. godine

Obavještavaju se studenti II, III i IV godine, da u oktobarskom 
ispitnom roku mogu da prijave najviše dva ispita.
Prijava za oktobarski rok: od 23.9. – 27.9.2019. godine.
Naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.