Pravilnici

Nastavni proces i poslovanje Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka definisani su zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, međunarodnim standardima, te internim pravilnicima i uputstvima.

Sve dokumente u nastavku možete pogledati ili preuzeti u PDF formatu. Ako ne možete da otvorite neki od dokumenata preuzmite čitač PDF dokumenata putem sljedećeg linka: Adobe reader

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM (DIPLOMSKOM) ISPITU Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način polaganja završnog (diplomskog) ispita u Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.

PRAVILNIK O IZBORU U ZVANJA NASTAVNIKA I SARADNIKA VISOKE ŠKOLE Ovim Pravilnikom reguliše se postupak izbora u zvanje nastavnika i saradnika Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.

PRAVILNIK O NAČINIMA PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJU STUDENATA Ovim Pravilnikom Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka utvrđuju se kriteriji o načinu praćenja i valorizovanja znanja studenata i dodjele bodova u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ECTS).

PRAVILNIK ZA OSIGURANJE KVALITETA Ovim Pravilnikom definišu se organizacija, nadležnosti, odgovornost i metod rada organa i pojedinaca Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka u oblasti osiguranja kvaliteta, područja vrednovanja sistema za osiguranje kvaliteta, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje kvaliteta na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je početni korak kojim student na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče znanje i iskustvo u pisanju stručnih radova. Seminarski rad podrazumijeva samostalnu obradu neke teme iz nastavnog programa određenog nastavnog predmeta.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke

T: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E: prometej@prometejbl.edu.ba

Adresa: Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka

Odjeljenje Derventa:

T: +387 53 331 360

Adresa: Ul. Svetog Save b.b., 74400 Derventa