Preduzetništvo – termin ispita

Obavještavaju se studenti II godine da će se ispit iz nastavnog predmeta
Preduzetništvo održati u četvrtak, 16.1.2020. godine, sa početkom u
16,30h.