Prva godina, smjer: TRANSPORTNO INŽENJERSTVO, zimski semestar šk. 2019/2020.

Ponedeljak

 • Osnovi ekonomike poslovanja

  -

 • Osnovi ekonomike poslovanja

  -

Utorak

 • Poslovna informatika

  -

 • Poslovna informatika

  -

Srijeda

 • Matematika 1

  -

 • Matematika 1

  -

Četvrtak

 • Menadžment u saobraćaju

  -

 • Menadžment u saobraćaju

  -

Petak

 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  -

 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  -

raspored časova RASPORED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR ŠK. 2019/20.god.

SMIJER: Poslovna ekonomija
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina
SMIJER: Transportno inženjerstvo
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina
raspored časova Akademski Kalendar

Oktobarski ispitni rok ŠK. 2018/19.god.

SMIJER: Poslovna ekonomija
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina
SMIJER: Transportno inženjerstvo
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina

Oglasna ploča

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Žiro računi:
Komercijalna banka: 571-010-00000934-75
Nova banka: 555-007-00220127-58
Sberbank: 567-241-11000194-39

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba