raspored časova RASPORED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR ŠK. 2019/20.god.

SMIJER: Poslovna ekonomija
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina
SMIJER: Transportno inženjerstvo
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina
raspored časova Akademski Kalendar

Oktobarski ispitni rok ŠK. 2018/19.god.

SMIJER: Poslovna ekonomija
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina
SMIJER: Transportno inženjerstvo
Igodina IIgodina IIIgodina IVgodina

Oglasna ploča

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke

T: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E: prometej@prometejbl.edu.ba

Adresa: Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka

Odjeljenje Derventa:

T: +387 53 331 360

Adresa: Ul. Svetog Save b.b., 74400 Derventa