Test sklonosti za studente-brucoše

Obavještavaju se studenti-brucoši da će se Test sklonosti održati u
četvrtak, 26.9.2019. godine, sa početkom u 16.30h.