Upravljanje investicijama – termin ispita

Obavještavaju se studenti II godine da će se ispit iz nastavnog predmeta
Upravljanje investicijama održati u petak, 17.1.2020. godine, sa
početkom u 16,30h.