AKTIVNOSTI ZA APRIL ŠK. 2020/2021

1. Prijava ispita za aprilski ispitni rok: od 29.3. – 5.4.2021. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

2. Aprilski rok se održava od: 12.4. do 24.4.2021. godine.

3. Studenti mogu prijaviti ispit elektronskim putem. U aprilskom ispitnom roku mogu se prijaviti isključivo predmeti koji su slušani u zimskom semestru akademske 2020/21. godine.

4. Studenti su dužni da prilikom pristupanja ispitu primjenjuju zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (zaštitne maske, dezinfekcija ruku).