AKTIVNOSTI za AVGUST školske 2019/2020. godine

  1. Rok za prijavu avgustovskog roka od 7.2020. – 29.7.2020. godine.

Ispitni rok avgust od 17.8.2020. – 28.8.2020. godine.

  1. Prijava završnih/diplomski radova: od 7.9. – 9.9.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Odbrana završnih/diplomskih radova: od 23.9. – 25.9.2020. godine.