AKTIVNOSTI za JUN – JUL -AVGUST školske 2019/2020. godine

1. Zimski semestar se završava 05.06.2020. godine.

2. Rok za prijavu junskog roka od 08.6.2020. – 11.6.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok jun od 22.6.2020. – 3.7.2020. godine.

3. Rok za prijavu julskog roka od 6.7.2020. – 8.7.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok jul od 13.7.2020. – 24.7.2020. godine.


4. Rok za prijavu avgustovskog roka od 27.7.2020. – 29.7.2020. godine.

Ispitni rok avgust od 17.8.2020. – 28.8.2020. godine.

5. Prijava završnih/diplomski radova (apsolventi 2018/19): 01.07.-03.07.2020.godine

Odbrana završnih/diplomskih radova: od 15.7. – 17.7.2020. godine.


6. Prijava završnih/diplomski radova: od 28.7. – 30.7.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Odbrana završnih/diplomskih radova: od 24.8. – 28.8.2020. godine.