AKTIVNOSTI za JUN-JUL školske 2020/2021. godine

 1. Ljetni semestar se završava 11.06.2021. godine.
 2. Rok za prijavu junskog roka od 1.6.2021. – 8.6.2021. godine, naknadne prijave se neće
  uzimati u evidenciju.

Ispitni rok jun od 21.6.2021. – 2.7.2021. godine.

 1. Rok za prijavu julskog roka od 5.7.2021. – 9.7.2021. godine, naknadne prijave se neće
  uzimati u evidenciju.

Ispitni rok jul od 19.7.2021. – 31.7.2021. godine.

 1. Prijava završnog/diplomskog rada je:
  I rok: Prijava od 5.7.- 7.7.2021. godine;
  Odbrana od 20.7.-23.7.2021. godine;
  II rok: Prijava od 1.9.-3.9.2021. godine;
  Odbrana od 22.9.-24.9.2021. godine;