Aktivnosti za novembar i decembar

APSOLVENTSKI ISPITNI ROK školske 2020/21. godine

Rok za prijavu apsolventskog roka u novembru je od 01.11. do 5.11.2021. godine,
naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.
Rok za prijavu apsolventskog roka u decembru je od 01.12. do 08.12.2021. godine,
naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.
 Ispitni rok novembar od 15.11. do 27.11.2021. godine
 Ispitni rok decembar od 13.12. do 25.12.2021. godine

Prijave završnog/diplomskog rada:
I rok: Prijava od 01.11.- 03.11.2021. godine;
II rok: Prijava od 30.11.-03.12.2021. godine.