AKTIVNOSTI za novembar i decembar

APSOLVENTSKI ISPITNI ROK školske 2019/20. godine

Rok za prijavu apsolventskog roka u novembru je od 30.10. do 4.11.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.
Rok za prijavu apsolventskog roka u decembru je od 30.11. do 3.12.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

 Ispitni rok novembar od 09.11. do 20.11.2020. godine
 Ispitni rok decembar od 07.12. do 18.12.2020. godine

Prijave završnog/diplomskog rada:
I – rok : Prijava 09.11.- 11.11.2020. godine; Termini za odbranu od 24.11.-27.11.2020. g
II – rok: Prijava 1.12. – 3.12.2020. godine: Termini za odbranu od 15.12.-18.12.2020. g