AKTIVNOSTI za OKTOBAR školske 2019/2020. godine

  1. Rok za prijavu OKTOBARSKOG roka od 28.9.2020. – 2.10.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok septembar od 12.10.2020. – 23.10.2020. godine.

  1. Prijava završnog/diplomskog rada je:

II rok: Prijava od 28.9.-30.9.2020. godine,  naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Odbrana završnih/diplomskih radova: od 12.10. – 16.10.2020. godine.

  1. Studenti su dužni da ovjere semestar u periodu od 7.10.2020. do 16.10.2020. godine.