Aktivnosti za oktobar školske 2020/2021. godine

1. Rok za prijavu OKTOBARSKOG roka od 4.10.2021. – 11.10.2021. godine, naknadne prijave
se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok septembar od 18.10.2021. – 30.10.2021. godine.

2. Prijava završnog/diplomskog rada je:

I rok: Prijava od 1.11.-3.11.2021. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.
Odbrana završnih/diplomskih radova: od 22.11. – 25.11.2021. godine.

3. Studenti su dužni da ovjere semestar u periodu od 11.10.2021. do 23.10.2021. godine.