AKTIVNOSTI  za SEPTEMBAR školske 2019/2020. godine

 

  1. Rok za prijavu SEPTEMBARSKOG roka od 2.9.2020. – 8.9.2020. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok septembar od 14.09.2020. – 25.09.2020. godine.

  1. Prijava završnog/diplomskog rada je: 

I rok:  Prijava od 7.9.-9.9.2020. godine,  naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Odbrana završnih/diplomskih radova: od 23.9. – 25.9.2020. godine.

II rok: Prijava od 28.9.-30.9.2020. godine,  naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Odbrana završnih/diplomskih radova: od 19.10. – 21.10.2020. godine.

  1. Akademski čas: 22.9.2020 godine.
  2. Početak nastave za školsku 2020/2021: 28.9.2020. godine.
  3. Studenti su dužni da ovjere semestar u periodu od 07.10.2020. do 16.10.2020. godine.