AKTIVNOSTI za SEPTEMBAR školske 2020/2021. godine

1. Rok za prijavu septembarskog roka od 30.8.2021. – 3.9.2021. godine, naknadne prijave se
neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok septembar od 20.9.2021. – 1.10.2021. godine.

2. Prijava završnog/diplomskog rada je:

I rok: Prijava od 20.9.-22.9.2021. godine;
Odbrana od 13.10.-15.10.2021. godine;