Aprilski rok – prijave

Obavještavamo studente I, II, III i IV godine da je prijava za aprilski rok (zimski semestar) koji će biti održan u junu mjesecu od 20.5.-25.5.2020. godine. Naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

1. Studenti koji nisu u mogućnosti da prijave ispit u Studentskoj
službi, to mogu da obave putem elektronske platforme.

2. Studenti su dužni da prilikom ulaska u prostorije fakulteta
koriste zaštitnu opremu (masku-rukavice), te da drže distancu
od 1,5 m.