Apsolventski ispitni rok

POSLOVNA EKONOMIJA, školska 2018/2019. godina

 
TREĆA GODINA, V SEMESTAR
PREDMET Novembarski rok Decembarski rok
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
Engleski jezik 3 11.11.2019. 17.00h 9.12.2019. 17.00h
Menadžment ljudskih resursa 13.11.2019. 19.00h 11.12.2019. 19.00h
Finansijska tržišta i berzanski
menadžment
21.11.2019. 18.00h 19.12.2019. 18.00h
Monetarne i javne finansije 19.11.2019. 17.00h 17.12.2019. 17.00h

 

 
TREĆA GODINA, VI SEMESTAR
PREDMET Novembarski rok Decembarski rok
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
Poslovno i finansijsko pravo 18.11.2019. 17.00h 16.12.2019. 17.00h
Globalna ekonomija i poslovna diplomatija 12.11.2019. 17.00h 10.12.2019. 17.00h
Proizvodni i uslužni menadžment 14.11.2019. 19.00h 11.12.2019. 19.00h
Finansijski menadžment 23.11.2019. 10.00h 21.12.2019. 09.00h

 

 
ČETVRTA GODINA, VII SEMESTAR
PREDMET Novembarski rok Decembarski rok
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
Ekonomika EU 12.11.2019. 16.30h 10.12.2019. 16.30h
Radno i socijalno pravo 18.11.2019. 18.00h 16.12.2019. 18.00h
Poslovni engleski jezik 20.11.2019. 16.30h 18.12.2019. 16.30h
Stručna praksa 1 16.11.2019. 09.00h 14.12.2019. 09.00h

 

 
ČETVRTA GODINA, VII SEMESTAR
PREDMET Novembarski rok Decembarski rok
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
Elektronsko poslovanje 19.11.2019. 18.00h 17.12.2019. 18.00h
Savremeni ekonomski sistemi 12.11.2019. 18.00h 10.12.2019. 18.00h
Upravljanje razvojem 13.11.2019. 17.00h 17.12.2019. 16.30h
Stručna praksa 2 23.11.2019. 10.00h 21.12.2019. 09.00h

 

TRANSPOTNO INŽENJERSTVO, školska 2018/2019. godina

 
ČETVRTA GODINA, VII SEMESTAR
PREDMET Novembarski rok Decembarski rok
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
Mehanizacija i tehnologija pretovara 14.11.2019. 17.00h 12.12.2019. 17.00h
Špedicija i saobraćajni terminali 20.11.2019. 17.00h 18.12.2019. 19.00h
Međunarodni marketing 12.11.2019. 18.00h 10.12.2019. 18.00h
Stručna praksa 1 16.11.2019. 09.00h 14.12.2019. 17.00h
Logistika u saobraćaju 11.11.2019. 18.00h 9.12.2019. 17:30h

 

 
ČETVRTA GODINA, VIII SEMESTAR
PREDMET Novembarski rok Decembarski rok
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
Elektronsko poslovanje 20.11.2019. 18.00h 10.12.2019. 18.00h
Menadžment ljudskih resursa 19.11.2019. 18.00h 19.12.2019. 18.00h
Finansijska tržišta i berzanski
menadžment
15.11.2019. 17.00h 20.12.2019. 18.00h
Monetarne i javne finansije 23.11.2019. 09.00h 21.12.2019. 09.00h