AVGUSTOVSKI ROK- PROMJENA TERMINA ISPITA (POSLOVNA EKONOMIJA)

  • Kvantitativne metode- 26.8.- 16.30h
  • Poslovna statistika- 26.8.- 16.30h
  • Upravljanje investicijama- 20.8.- 16.30h
  • Menadžment ljudskih resursa- 20.8.- 16.30h
  • Osnovi makroekonomije- 18.8.- 16.30h
  • Osnovi mikroekonomije- 18.8.- 16.30h
  • Engleski jezik II- 24.8.- 16.30h
  • Engleski jezik III- 24.8.- 16.30h
  • Upravljanje razvojem- 25.8.- 17.00h