Cjenovnik usluga na Visokoj školi Prometej

Cijenovnik usluga na Visokoj školi za školsku 2021/22. godinu

1. Školarina školske 2020/2021 2.250,00 KM
2. Školarina sa popustom 10% 2.025,00 KM
3. Školarina sa popustom 20% 1.800,00 KM
4. Obnova godine 900,00 KM
5. Školarina školske 2020/2021 za brucoše (samo I godina) 1.800,00 KM
6. Studenti “Ponosne kartice” 20% 1.800,00 KM
7. Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža 900,00 KM
8. Komisijsko polaganje ispita 100,00 KM
9. Priznavanje ispita po predmetu sa druge Visoke škole ili fakulteta 10,00 KM
10. Polaganje diferencijalnih ipita po predmetu 20,00 KM
11. Uvjerenje o položenim ispitima 20,00 KM
12. Nastavni plan i program Visoke škole 50,00 KM
13. Ispisnica 20,00 KM
14. Potvrda o statusu studenta 10,00 KM
15. Duplikat indeksa 50,00 KM
16. Uvjerenje o diplomiranju 30,00 KM
17. Odbrana diplomskog/završnog rada 250,00 KM

Žiro računi za uplatu školarine:
555-007-00220127-58 Nova Banka Banja Luka
571-010-00000934-75 Komercijalna Banka
567-241-11000194-39 Sberbank Banja Luka