Globalna ekonomija i poslovna diplomatija – termin predavanja

Obavještavaju se studenti III godine da će se naredno predavanje iz
nastavnog predmeta Globalna ekonomija i poslovna diplomatija
održati 10.6.2021. godine, sa početkom u 16 i 30h.