Konkurs za upis studenata u školsku 2021/2022. godinu

upis studenata

Studijski programi za koje Visoka škola za primijenjene i pravne nauke  “Prometej”u školskoj 2021/22. godini vrši predupis/upis na:

 1. Transportno  inženjerstvo (Saobraćaj);
 2. Poslovna ekonomija;
 3. Poslovna informatika.

UPIS NA STUDIJ

Trajanje studija: Student može po svom izboru, da se upiše na:

 1. Studijski program Transportno inženjerstvo

Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:

Strukovni specijalista inženjer saobraćaja – 240 ECTS

 •  Studijski program Poslovna ekonomija  obuhvata sljedeće smjerove:
 • Opšti smjer;
 • Međunarodno poslovanje i diplomatija;
 • Javna uprava. 

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:

Diplomirani ekonomista -180 ECTS

Student koji završi četverogodišnji studij stiče zvanje:

Diplomirani ekonomista-240 ECTS

3. Studijski program Poslovna informatika

Student koji završi trogodišnji studij stiče  zvanje:

Diplomirani  inženjer informacionih tehnologija – 180 ECTS

Uslovi za upis na studij: Na prvu godinu studija Visoke škole “Prometej” može se upisati kandidat koji je završio srednju četverogodišnju školu. Na studij se mogu prepisati studenti sa drugih fakulteta i visokih škola na prvu godinu studija.

 Potrebna dokumenta za upis:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svjedočanstva i diploma srednje škole; 
 • Dvije fotografije;
 • Upisnina u iznosu od 40 KM.

Potrebna dokumenta za prepis:

 • Uvjerenje o položenim ispitima;
 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta ili visoke škole sa koje vrši prepis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;

Ugovor o studiranju: Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio test sklonosti i sposobnosti i dobio obavještenje da je primljen na studij Visoke škole “Prometej”, zaključuje ugovor o studiranju.

Vrijeme upisa: Prvi upisni rok traje po pravilu, od početka juna do 19. jula, a drugi upisni rok traje od 16. avgusta do 30. septembra.

Tačan datum polaganja testa sklonosti i sposobnosti biće objavljen na sajtu Visoke škole “Prometej”.

Mjesto i način upisa: Upis se obavlja u Banjoj Luci, u ulici Knjaza MIloša 10a i u Derventi u ulici Svetog Save bb.

Informisanje: Sva obavještenja se mogu dobiti usmeno na telefone br: 051/315-780, 051/ 315-810, preko sajta https://prometejbl.edu.ba ili elektronske pošte prometej@prometejbl.edu.ba

Troškovi školovanja: Visina naknade za upis i troškove školovanja u školskoj 2021/2022 akademskoj godini (oba semestra) iznosi 2.250 KM.

Način plaćanja:

Plaćanje u 12 mjesečnih rata.

Školarina se umanjuje za studente:

1. Studenti-brucoši koji potpišu ugovor za školsku 2021/2022 godinu i uplate prvu ratu školarine dobijaju 20% popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);

2. Za studente iz iste porodice 20% popusta: 1.800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);

3. Za uplaćeni cijeli iznos školarine prilikom upisa u jednoj rati 10% popusta: 2.025 KM;

4.VUKOVCI – Prva godina studija BESPLATNA!

Studenti mogu da uplate troškove školarine putem žiro računa:

555-007-00220127-58 Nova banka;  

567-241-11000194-39  Sberbank;

571-010-00000934-75 Komercijalna banka.

Navedena školarina pokriva troškove:

 • predavanja, vježbe, konsultacije za upisanu školsku godinu;
 • prijavljivanje i polaganje ispita;
 • korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature;
 • korištenja informatičkih kabineta;
 • postupka upisa i ovjere semestra.