Međunarodna saradnja

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”  je potpisala ugovore o strateškoj saradnji sa velikim brojem privrednih subjekata, Univerziteta i Visokoškolskih ustanova, širom BiH i Republike Srbije.

Osnovni cilj je da se uspostavi saradnja sa elitnim fakultetima u Evropi i svijetu koji će omogućiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranju programa koje slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama.

NAJVAŽNIJI UGOVORI O SARADNJI:

BosanskiEnglishDeutsch