Naučno-istraživački institut “Prometej” okosnica društveno-ekonomskog razvoja Republike Srpske

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka je svojoj osnovnoj djelatnosti dodala i Naučno-istraživački institut, kao odgovor na savremene izazove napretka na području društvenih, prirodnih, tehničkih i tehnoloških nauka.

Primarno, Naučno-istraživački institut, u skladu sa studijskim programima VŠ Prometej, se bavi problematikom iz oblasti Saobraćaja i Ekonomije, čime teži da postane okosnica strateškog planiranja i naučne misli u privrednom razvoju Republike Srpske, BiH i regiona.

Kroz Institut stručna i naučna javnost, državni organi i privreda mogu očekivati transparentno, efektivno i efikasno upravljanje projektima s posebnom pažnjom posvećenom održivom razvoju.

Vizija Visoke škole “Prometej” da se sa svojim studijskim programima razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju, kompatibilnu s relevantnim školama u zemljama EU i regiji, te postane prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti drumskog saobraćaja je ispunjena i svakim danom težimo da stručnoj i naučnoj javnosti pružimo još više.

Škola kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobljava kompetentne inženjere i diplomirane ekonomiste, koji će generisati razvoj naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima van granica BiH.