O nama

Visoka škola primijenjenih i pravnih nauka “Prometej” Banja Luka

Visoka škola primijenjenih i pravnih nauka “Prometej” Banja Luka, kao samostalna visoko-školska ustanova polazi od toga da je visoko obrazovanje osnova za razvoj društva, zasnovana na znanju.

Misija

Misija Visoke škole je da kroz svoje osnovne djelatnosti kvalitetno doprinese razvoju ljudskog, tehničkog i privrednog potencijala. Da bismo ostvarili svoju misiju, odani smo najvišim nacionalnim i internacionalnim standardima kvaliteta u procesima diseminacije, unapređenja i primjene tehničko-tehnoloških znanja i vještina.

Polazeći od toga da je znanje osnovni resurs za dalji društveno-ekonomski razvoj, menadžment ima viziju da Visoku školu razvije u vodeću visokoobrazovnu instituciju, prepoznatljivu po kvalitetnom školovanju stručnjaka sa visoko stručnim i praktično primjenljivim znanjem i vještinama iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta.

Vizija

Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, Visoka škola je trajno opredijeljena ka unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja kroz kontinuirano usavršavanje nastavnika i saradnika, nastavnog procesa, organizacije, uslova za realizaciju nastave, metoda kontrole kvaliteta.

Visoka škola će u svojoj praksi primjenjivati mentorski sistem rada, koji omogućava sticanje znanja na najsavremenije načine, a osmišljena je kao kreativna radionica studenata i nastavnog osoblja koje posjeduje obrazovnu i pedagošku reputaciju, ali i iskustvo iz prakse.
Studentu je omogućena maksimalna saradnja sa nastavnim i drugim osobljem Visoke škole, aktivno učestvovanje na različitim stručnim skupovima i simpozijumima i ostale aktivnosti koje utiču na to da svršeni student Visoke škole primijenjenih i pravnih nauka “Prometej” Banja Luka budu kadar prepoznatljiv po svojim znanjima u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji.

Izrada Strategije kao dokumenta u kome su izražena osnovna strateška opredjeljenja Visoke škole za primijenjene i pravne poslove “Prometej” Banja Luka za period 2014. – 2018. godina počiva na osnovnim društvenim, profesionalnim i moralnim vrijednostima karakterističnim za visoko obrazovanje, najvišim nacionalnim vrijednostima, opšteprihvaćenim standardima visokog obrazovanja i principima strateškog planiranja koji podrazumijevaju:

 • Uvažavanja postojećeg stanja u Visokoj školi i postignutih rezultata u prethodnom periodu,
 • identifikovanja unutrašnjih faktora u formi snaga i slabosti i njihovog uticaja na funkcionisanje Visoke škole, identifikovanje faktora iz okruženja i njihovog uticaja na organizaciju, poziciju i funkcionisanje Visoke škole,
 • identifikovanje najviših društvenih, profesionalnih i moralnih vrijednosti, normi i principa koji će biti u osnovi ostvarivanja vizije i misije ove Visoke škole,
 • predstavlja dugoročni okvire organizovanja, razvoja i funkcionisanja Visoke škole
 • predstavlja skup osnovnih stavova i opredjeljenja u formi strateških i operativnih ciljeva koji se žele postići u budućnosti sa nizom međusobno usklađenih mjera i aktivnosti čijom realizacijom se postižu utvrđena opredjeljenja i ciljevi.
  Strategija je metodološki posmatrano jedinstven dokument predstavljena u pet međusobno povezanih poglavlja:
 • Analiza postojeće organizacije, funkcionisanja i načina upravljanja,
 • SWOT analiza (snage, slabosti, šanse, opasnosti),
 • misija, vizija i osnovne vrijednosti,
 • osnovna strateška opredjeljenja i strateški razvojni ciljevi,
 • Akcioni plan za provođenej strategije.