OBAVJEŠTENJE za studente svih godina studija

Usljed pogoršane epidemiološke situacije izazvane Covid-om 19, u periodu od 22.3. – 26.3.2021.godine, Naredbom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, privremeno se obustavlja nastava u prostorijama Visoke škole „Prometej“. Svi vidovi nastave i konsultacija održavaće se putem elektronskih platformi (on-line).

Svi studenti su dužni da se konsultuju sa profesorima kako bi preuzeli gradivo i dogovorili dalji vid nastave putem elektronskih mreža.

E-mail kontakti profesora:


Dr Mirko Sajić – mirko.sajic@gmail.com
Dr Simonida Vilić – svilic26@yahoo.com
Dr Zoran Babić – zoran.babic@univerzitetps.com
Dr Aleksandar Blagojević – aleksandar.blagojevic23@gmail.com
Dr Nermin Čabrić – cabric.nermin@gmail.com
Dr Brana Komljenović – ana-k@blic.net
Dr Milan Plavšić – milan.plavsic2009@live.com
Dr Saša Mičić – sasa.micic@satwork.net
Dr Igor Marković – igor.nastava@gmail.com
Dr Mirjana Radaković – mirjana.ranilovic@gmail.com
Dr Sreten Tešanović – sreten.tesanovic@yahoo.com
Dr Ljubiša Todorović – ljubisa_todorovic@yahoo.com
Mr Simo Vidović – mr.simo.vidovic@gmail.com
Mr Dragan Gatarić – gataric.dragan@yahoo.com
Mr Milan Milinković – m.milinkovic@yahoo.com
Dr Saša Đekić – sasa.b.dekic@gmail.com
Nataša Šobot – natasasobot@gmail.com
Danijel Popović – danijel.popovic16@outlook.com