Organizovanje elektronske nastave za sve studente

Obavještavamo studente svih godina studija da su dužni da se konsultuju sa profesorima kako bi preuzeli gradivo i dogovorili dalji vid nastave putem elektronskih mreža!

E-mail kontakti profesora: 
Dr Simonida Vilić –  svilic26@yahoo.com
Dr Zoran Babić – zoran.babic@univerzitetps.com
Dr Aleksandar Blagojević – aleksandar.blagojevic23@gmail.com
Dr Boro Dakić – zrsbanjaluka@teol.net
Dr Nermin Čabrić – cabric.nermin@gmail.com
Dr Brana Komljenović – ana-k@blic.net
Dr Milan Plavšić – milan.plavsic2009@live.com
Dr Saša Mičić – sasa.micic@satwork.net
Dr Igor Marković – igor.nastava@gmail.com
Dr Mirjana Stojanović – mirjana.stojanovic1987@gmail.com
Dr Sreten Tešanović – sreten.tesanovic@yahoo.com
Dr Ljubiša Todorović – ljubisa_todorovic@yahoo.com
Mr Simo Vidović – mr.simo.vidovic@gmail.com
Mr Dragan Gatarić – gataric.dragan@yahoo.com
Mr Milan Milinković – m.milinkovic@yahoo.com
Mr Savo Kalabić – savokalabic51@gmail.com
Nataša Šobot  – natasasobot@gmail.com
Danijel Popović – danijel.popovic16@outlook.com


Odluka Visoke škole stupa na snagu dana 16.3.2020. godine.