Uslovi plaćanja

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” svojim budućim studentima omogućava plaćanje školarine u 12 mjesečnih rata.
Visina školarine iznosi 2.250,00 KM i obuhvata sve troškove nastave.

POSEBAN POPUST:

– Za studente iz iste porodice 20% popusta: 1800 KM (150 KM u 12 mjesečnih rata);

– Za uplaćeni cijeli iznos školarine prilikom upisa u jednoj rati 10% popusta: 2025 KM;

– VUKOVCI školske 2020/21 godine – Prva godina studija BESPLATNA!

Žiro računi za uplatu školarine:

555-007-00220127-58 Nova Banka Banja Luka

571-010-00000934-75 Komercijalna Banka

567-241-11000194-39 Sberbank Banja Luka