Politika razvoja naučno-istraživačkog podmlatka

Politika razvoja naučno-istraživačkog podmlatka Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Prometej Banja Luka

U skladu sa savremenom svjetskom visokoškolskom praksom, na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka se posebna pažnja posvećuje i razvoju naučno-istraživačkog podmlatka. Pored podrške mladim saradnicima fakulteta za učešće u naučno-istraživačkim projektima, jedan od osnovnih zadataka je i osposobljavanje studenata osnovnih studija za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

Uključivanjem studenata i nastavnog osoblja u naučno-istraživačke aktivnosti na realizaciji projekata iz oblasti osnovnih, razvojnih i primjenjenih istraživanja, kao i angažovanjem u realizaciju razvojnih projekata za potrebe Vlade Republike Srpske, međunarodnih organizacija i privrednih društava te sve druge vidove naučno-istraživačkog rada koji se odvija na Visokoj školi “Prometej”, njegujemo partnerski odnos između nastavnika i studenata, povećavamo kvalitet njihovih profesionalnih kompetencija i osiguravamo mobilnost studenata u okviru zajedničkog evropskog obrazovnog i naučnog prostora.

Naučno-istraživački podmladak se stvara i usavršava na Visokoj školi “Prometej” za potrebe razvoja:

  • Visoke škole “Prometej” kao naučno-istraživačke institucije od šireg značaja za međunarodnu naučno-istraživačku saradnju i privredno tehnološki razvoj Republike Srpske,
  • naučno-istraživačkih sektora privrednih društava u regionu koje imaju potrebu za istraživačko razvojnim aktivnostima,
  • ministarstava i javnih institucija koje za sopstvene potrebe angažuju specijalizovane naučno-istraživačke institucije,
  • regionalnih centara za razne oblasti istraživačko-razvojnih aktivnosti usmjerenih ka regionalnom razvoju i
  • malih i srednjih preduzeća u oblasti primjene savremenih modela upravljanja ljudima i procesima, inovacionog stvaralaštva, transfera tehnologija, pripreme i evaluacije rezultata projekata finansiranih od strane banaka i međunarodnih institucija.

Osnovu stvaranja naučno-istraživačkog podmlatka čini akreditovani studijski programi osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija i Transportno inženjerstvo.

Naučno-istraživački podmladak će se razvijati i kroz saradnju Visoke škole “Prometej” sa drugim univerzitetskim centrima i naučnim institutima u Republici Srpskoj, a takođe i kroz međunarodnu naučno-tehničku saradnju sa univerzitetima i institutima iz drugih zemalja.