Poslovna ekonomija 180 ECTS

Nastavni plan i program

– trogodišnji studij –

Visoka škola za primijenjene i pravne poslove Banja Luka uvela je u svoje redovno visokoškolsko obrazovanje trogodišnji studijski program – POSLOVNA EKONOMIJA (180 ECTS) sa smjerovima: Javna uprava, Međunarodno poslovanje i diplomatija i Opšta poslovna ekonomija.

Ovaj studijski program osposobljava buduće diplomirane ekonomiste za tržišnu privredu, gdje je znanje najvažniji poslovni resurs. Studijski program Poslovna ekonomija (180 ECTS) ima niz definisanih ciljeva koji vode formiranju dobro obučenih ekonomista, koji imaju neophodna teorijska i bogata praktična znanja i vještine za obavljanje svoje profesije.

Svršeni studenti studijskog programa Poslovna ekonomija (180 ECTS) su opredijeljeni za permanentno usavršavanje, a sposobni su da po prijemu na radno mjesto mogu efikasno, brzo i pouzdano da prihvate odgovornost za povjereni posao, da na poslu samostalno, ili u timu, daju svoj puni stručni doprinos prosperitetu u radnom okruženju i društvu u cjelini.

Svršeni student studijskog programa Poslovna ekonomija (180 ECTS) na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče zvanje – DIPLOMIRANI EKONOMISTA sa 180 ECTS iz odgovarajuće oblasti zavisno od izabranog studijskog smjera. Odgovarajući međunarodni naziv za ovo zvanje je – BACHELOR OF ECONOMIST.

 • Trajanje osnovnih studija tri godine – 180 ECTS bodova,
 • Tri smjera studijskog programa: Javna uprava, Međunarodno poslovanje i diplomatija i Opšta poslovna ekonomija.
 • Školska godina traje 12 kalendarskih mjeseci, podijeljena je na dva semestra,
 • Svi predmeti su jednosemestralni,
 • Broj predmeta po semestru od 4 do 5,
 • Nastava u toku semestra traje 15 nedjelja,
 • Nedjeljno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 21 čas,
 • Godišnja akumulacija ECTS bodova iznosi 60 bodova,
 • Predmeti na studijskom programu su podeljeni na obavezne i izborne,
 • Predviđena je mogućnost prelaska studenata između škola istog ili sličnog profila.

Nastavni plan i program za prvi ciklus studija utemeljen je na Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85, 31. 08. 2006.), Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30, 20. 04. 2007.) i Principima Bolonjske deklaracije.

Opšti uslovi za upis trogodišnjeg studijskog programa Poslovna ekonomija (180 ECTS) su propisani Zakonom i Statutom Visoke škole za primijenjene i pravne poslove Banja Luka, te zahtijevaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i pristupanje kvalifikacionom ispitu za upis na prvu godinu studija.

Pošto shodno odredbama Statuta studenti imaju pravo da jednom u toku studija promijene studijsku grupu, odosno studijski program, uslovi za upis studijskog programa na trećoj godini su položeni svi ispiti iz prethodne godine i poklapanje najmanje 50 odsto izbornih predmeta za odgovarajući studijski program.

Ovim studijskim programom se definišu uslovi za ulazak na studij, izlazak sa studija, prelazak na drugi studijski program:

 • Na prvu godinu studija se mogu upisati sve osobe sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom koje su pristupile polaganju kvalifikacionog ispita.
 • Na drugu godinu studija se mogu upisati svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i visokim školama stekli iste uslove.
 • Na treću godinu studija se upisuju svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i visokim školama stekli iste uslove. Pri upisu treće godine studija studenti se opredjeljuju za određeni smjer. Kod upisa treće godine prijavljuje grupa izbornih predmeta koje su studenti obavezni pohađati.
 • Studenti sa drugih univerziteta i visokih škola mogu upisati studijski program na trećoj godini samo ako imaju položeno najmanje 50 odsto programa izbornih predmeta iz treće godine. Najkasnije na početku osmog semestra studenti su dužni prijaviti temu diplomskog rada.
 • Studenti imaju pravo da prekinu studije na Visokoj školi i da dobiju odgovarajuću verifikaciju studiranja.
 • Pri izlasku sa studija sa skupljenih manje od 60 ECTS bodova, studentu se izdaje uvjerenje o položenim ispitima i na njegov zahtjev eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.
 • Pri izlasku sa studija poslije prve godine studije (sa skupljenih 60-119 ECTS bodova) studentu se izdaje uvjerenje o završenoj prvoj godini studija, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.
 • Pri izlasku sa studija poslije treće godine studije (sa skupljenih 120-179 ECTS bodova) studentu se izdaje uvjerenje o završenoj trećoj godini studija, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Banja Luka ima za cilj da obrazuje stručnjake koji će imati savremena znanja da upravljaju berzama, finansijskim organizacijama, sportskim organizacijama, odnosno sportskim i poslovnim aktivnostima klubova, sportskim objektima, kao i sportskim događajima.

U prve dvije godine studija Poslovna ekonomija (180 ECTS), svi studenti stiču osnovna znanja iz oblasti koje su neophodne svakom ekonomskom stručnjaku kao što su: makroekonomija, mikroekonomija, ekonomika poslovanja, osnove menadžmenta, informatika, statistika, engleski jezik…

Studenti koji se u trećoj godini studija opredijele za SMJER JAVNA UPRAVA proširuju svoja znanja iz oblasti Finansijska tržišta, Međunarodni marketing, Menadžment ljudskih resursa, Ekonomske integracije i trgovinske grupacije, Međunarodno bankarstvo, Finansijski menadžment itd.

Studenti koji se opredijele za SMJER MEĐUNARODNO POSLOVANJE I DIPLOMATIJA proširuju svoja znanja iz oblasti vođenja diplomatije i poslovanja u međunarodnim okvirima kroz izučavanje predmeta: Ekonomska diplomatija, Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodne poslovne finansije, Međunarodno bankarstvo, Korporativna kultura i efikasnost poslovanja itd.

Studenti koji se opredijele za SMJER OPŠTA POSLOVNA EKONOMIJA proširuju svoja znanja iz oblasti upravljanja preduzećem te stiču kvalitetna teorijska znanja kroz izučavanje predmeta: Finansijski menadžment, Proizvodni i uslužni menadž ment, Monetarne i javne finansije, Analiza poslovanja preduzeća, Globalna ekonomija i poslovna diplomatija, Poslovno i finansijsko pravo itd.

Profesori i predavači na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke su eminentni stručnjaci iz oblasti koje se izučavaju.

NASTAVNI PREDMETI ZA PRVU GODINU

Prvi semestar

Drugi semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA DRUGU GODINU

Treći semestar

Četvrti semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA TREĆU GODINU

Peti semestar

Šesti semestar