Poslovna ekonomija – ispitni rok

Oktobarski ispitni rok, školska 2020/21. godina

PRVA GODINA I SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Poslovna informatika  19.10.2021. 19.00h
Poslovna matematika  25.10.2021. 19.00h
Osnovi menadžmenta 29.10.2021. 16.30h
Ekonomika poslovanja 21.10.2021 19.00h

 

PRVA GODINA II SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Kvantitativne metode 18.10.2021. 19.00h
Osnovi makroekonomije 28.10.2021. 19.00h
Poslovna statistika 20.10.2021. 19.00h
Engleski jezik I 26.10.2021. 19.00h

 

DRUGA GODINA III SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Preduzetništvo 20.10.2021. 19.00h
Osnovi računovodstva 25.10.2021. 19.00h
Marketing 22.10.2021. 17.00h
Organizaciono ponašanje* 29.10.2021. 17.00h

 

DRUGA GODINA IV SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Osnovi mikroekonomije 19.10.2021. 19.00h
Upravljanje investicijama 29.10.2021. 16.30h
Analiza poslovanja 21.10.2021. 17.00h
Engleski jezik II 18.10.2021. 19.00h

 

TREĆA GODINA V SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Engleski jezik III 18.10.2021. 19.00h
Menadžment ljudkih resursa 29.10.2021. 16.30h
Finansijska tržišta i berzanski menadžment 21.10.2021. 19.00h
Monetarne i javne finansije 26.10.2021. 19.00h

 

TREĆA GODINA VI SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Poslovno i finansijsko pravo 25.10.2021. 19.00h
Globalna ekonomija i poslovna diplomatija 22.10.2021. 16.30h
Proizvodni i uslužni menadžment 29.10.2021. 17.00h
Finansijski menadžment 27.10.2021. 16.30h

 

ČETVRTA GODINA VII SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Poslovno i finansijsko pravo 25.10.2021. 19.00h
Globalna ekonomija i poslovna diplomatija 22.10.2021. 16.30h
Proizvodni i uslužni menadžment 29.10.2021. 17.00h
Finansijski menadžment 27.10.2021. 16.30h

 

ČETVRTA GODINA VIII SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Elektronsko poslovanje 18.10.2021. 19.00h
Savremeni ekonomski sistemi 27.10.2021. 17.15h
Upravljanje razvojem 28.10.2021. 18.00h
Stručna praksa 2 30.10.2021. 10.00h