Poslovna ekonomija – ispitni rok

Ispitni rok APRIL (JUNI) školska 2019/2020. godina

 

PRVA GODINA I SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

PRVA GODINA II SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

DRUGA GODINA III SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

DRUGA GODINA IV SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

TREĆA GODINA V SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

TREĆA GODINA VI SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

ČETVRTA GODINA VII SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)

ČETVRTA GODINA VIII SEMESTAR

ISPITNI ROK APRIL (JUNI)