Poslovna ekonomija – ispitni rok

Septembarski ispitni rok, školska 2019/2020. godina


PRVA GODINA I SEMESTAR

PRVA GODINA II SEMESTAR


DRUGA GODINA III SEMESTAR


DRUGA GODINA IV SEMESTAR


TREĆA GODINA V SEMESTAR


TREĆA GODINA VI SEMESTAR


ČETVRTA GODINA VII SEMESTAR


ČETVRTA GODINA VIII SEMESTAR