Poslovna ekonomija – apsolventski ispitni rok

školska 2020/21. godina

TREĆA GODINA V SEMESTAR

PREDMET NOVEMBARSKI ROK DECEMBARSKI ROK
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
1.      Engleski jezik 3 15.11.2021. 17.00h 13.12.2021. 17.00h
2.      Menadžment ljudskih resursa 17.11.2021. 19.00h 15.12.2021. 19.00h
3.      Finansijska tržišta i berzanski menadžment 25.11.2021. 18.00h 23.12.2021. 18.00h
4.      Monetarne i javne finansije 23.11.2021. 17.00h 21.12.2021. 17.00h

TREĆA GODINA VI SEMESTAR

PREDMET NOVEMBARSKI ROK DECEMBARSKI ROK
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
1.      Poslovno i finansijsko pravo 19.11.2021. 17.00h 20.12.2021. 17.00h
2.      Globalna ekonomija i poslovna diplomatija* 24.11.2021. 17.00h 22.12.2021. 10.00h
3.      Proizvodni i uslužni menadžment 16.11.2021. 18.00h 14.12.2021. 19.00h
4.      Finansijski menadžment 22.11.2021. 17.00h 17.12.2021. 17.00h

ČETVRTA  GODINA VII  SEMESTAR

PREDMET NOVEMBARSKI ROK DECEMBARSKI ROK
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
1.      Ekonomika EU 16.11.2021. 16.30h 14.12.2021. 16.30h
2.      Radno i socijalno pravo 19.11.2021. 18.00h 17.12.2021. 18.00h
3.      Poslovni engleski jezik 22.11.2021. 16.30h 24.12.2021. 16.30h
4.      Stručna praksa 1 20.11.2021. 9.00h 18.12.2021. 9.00h

ČETVRTA  GODINA VIII  SEMESTAR

PREDMET NOVEMBARSKI ROK DECEMBARSKI ROK
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
1.      Elektronsko poslovanje 25.11.2021. 18.00h 14.12.2021. 18.00h
2.      Savremeni ekonomski sistemi 23.11.2021. 18.00h 23.12.2021. 18.00h
3.      Upravljanje razvojem 18.11.2021. 17.00h 20.12.2021. 16.30h
4.      Stručna praksa 2 27.11.2021. 10.00h 25.12.2021. 9.00h