Poslovna ekonomija – raspored predavanja

Zimski semestar školske 2021/2022 godine

I godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak       Poslovna matematika (v) Poslovna matematika
Utorak Poslovna informatika (v)       Poslovna informatika
Srijeda     Ekonomika poslovanja (v)   Ekonomika poslovanja
Četvrtak Osnovi menadžmenta (v)       Osnovi menadžmenta
Petak          

II godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak   Osnovi računovodstva (V)     Osnovi računovodstva
Utorak       Preduzetništvo (v) Preduzetništvo
Srijeda Marketing (V)       Marketing
Četvrtak            
Petak       Organizaciono ponašanje (v) Organizaciono ponašanje

III godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak         Engleski jezik III
Utorak       Monetarne i javne finansije (V) Monetarne i javne finansije
Srijeda   Menadžment ljudskih  resursa (V)     Menadžment ljudskih resursa
Četvrtak       Fin.tržišta i ber.menadžment (V) Finansijska tržišta i berzanski menadžment
Petak            

IV godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak       Radno i socijalno pravo (V) Radno i socijalno pravo
Utorak       Ekonomika EU (V) Ekonomika EU
Srijeda          
Četvrtak         Stručna praksa I
Petak         Poslovni engleski jezik