Poslovna ekonomija – raspored predavanja

Zimski semestar školske 2020/2021 godine

 

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina