Poslovna informatika 180 ECTS

POSLOVNA INFORMATIKA – 180 ECTS

– trogodišnji studij –

Visoka škola za primijenjene i pravne poslove Banja Luka u svoje redovno visokoškolsko obrazovanje uvela je trogodišnji studijski program – POSLOVNA INFORMATIKA (180 ECTS) putem kojeg studenti stiču kvalifikacije, osnovna i specifična znanja iz oblasti poslovne informatike, ekonomije i menadžmenta.

Cilj je da se studenti osposobe za rješavanje problema poslovnog odlučivanja u malim i velikim sistemima (preduzećima) kroz primjenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Svršeni studenti smjera Poslovna informatika (180 ECTS) znaće da donosu kvalitetne poslovne odluke u privatnim i javnim preduzećima primijenjujući znanje i vještine iz oblasti ekonomije i poslovne informatike.

Koristeći savremene alate i metode, kao i znanje koje student stiče tokom studiranja na studiju Poslovna informatika (180 ECTS) Visoke škola za primijenjene i pravne poslove Banja Luka svršeni student osposobljen je da uspješno osnuje i razvije vlastiti biznis, kako u BiH tako i u inostranstvu.

Svršeni student studijskog programa Poslovna informatika (180 ECTS) na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče zvanje – DIPLOMIRANI INŽENJER INFORMACIONIH NAUKA sa 180 ECTS.

Nastavni plan i program za prvi ciklus studija utemeljen je na Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85, 31. 08. 2006.), Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30, 20. 04. 2007.) i Principima Bolonjske deklaracije.

Za više informacija pozovite Visoku školu za primijenjene i pravne poslove Banja Luka na brojeve telefona: +387 51 315 810; + 387 51 315 780

Opšti uslovi za upis trogodišnjeg studijskog programa Poslovna informatika (180 ECTS) su propisani Zakonom i Statutom Visoke škole za primijenjene i pravne poslove Banja Luka, te zahtijevaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i pristupanje kvalifikacionom ispitu za upis na prvu godinu studija.

Pošto shodno odredbama Statuta studenti imaju pravo da jednom u toku studija promijene studijsku grupu, odosno studijski program, uslovi za upis studijskog programa na trećoj godini su položeni svi ispiti iz prethodne godine i poklapanje najmanje 50 odsto izbornih predmeta za odgovarajući studijski program.

Ovim studijskim programom se definišu uslovi za ulazak na studij, izlazak sa studija, prelazak na drugi studijski program:

  • Na prvu godinu studija se mogu upisati sve osobe sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom koje su pristupile polaganju kvalifikacionog ispita.
  • Na drugu godinu studija se mogu upisati svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i visokim školama stekli iste uslove.
  • Na treću godinu studija se upisuju svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i visokim školama stekli iste uslove. Pri upisu treće godine studija studenti se opredjeljuju za određeni smjer. Kod upisa treće godine prijavljuje grupa izbornih predmeta koje su studenti obavezni pohađati.
  • Studenti sa drugih univerziteta i visokih škola mogu upisati studijski program na trećoj godini samo ako imaju položeno najmanje 50 odsto programa izbornih predmeta iz treće godine. Najkasnije na početku osmog semestra studenti su dužni prijaviti temu diplomskog rada.
  • Studenti imaju pravo da prekinu studije na Visokoj školi i da dobiju odgovarajuću verifikaciju studiranja.
  • Pri izlasku sa studija sa skupljenih manje od 60 ECTS bodova, studentu se izdaje uvjerenje o položenim ispitima i na njegov zahtjev eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.
  • Pri izlasku sa studija poslije prve godine studije (sa skupljenih 60-119 ECTS bodova) studentu se izdaje uvjerenje o završenoj prvoj godini studija, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.
  • Pri izlasku sa studija poslije treće godine studije (sa skupljenih 120-179 ECTS bodova) studentu se izdaje uvjerenje o završenoj trećoj godini studija, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.