Potrebna dokumenta

Uz popunjeni obrazac prijave za upis student prilaže:

  • Diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi,
  • Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (originali, ili ovjerene kopije),
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Dvije fotografije,
  • Upisnina 40 KM.

Upisninu možete uplatiti na jedan od žiro računa:

555-007-0020127-58 Nova Banka, Banja Luka
571-010-00000934-75 Komercijalna Banka
567-241-11000194-39 Sberb Banka