Prijemni ispit

Prijemni ispit- Test sklonosti i sposobnosti  na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke „Prometej održava se u septembarskom roku.

Prijemni ispit- Test sklonosti i sposobnosti  polažu se po rasporedu i terminima koji će biti objavljeni u javnim glasilima, oglasnoj ploči, Internet prezentaciji Visoke škole za primijenjene i pravne nauke „Prometej“: prometejbl.edu.ba.