Septembarski ispitni rok – promjena termina

 

Poslovna ekonomija – Transportno inženjerstvo –

 Kvantitativne metode – 23.9.2020., 16 i 30h,
 Poslovna statistika – 23.9.2020., 16 i 30h,
 Matematika 2 – 23.9.2020., 16 i 30h,
 Osnovi menadžmenta -23.9.2020., 16 i 30h,
 Proizvodni i uslužni menadžment – 23.9.2020., 16 i 30h,
 Upravljanje investicijama – 23.9.2020., 16 i 30h,
 Menadžment u saobraćaju – 23.9.2020., 16 i 30h,
 Osnovi mikroekonomije – 15.9.2020., 16 i 30h,
 Engleski jezik 2 – 21.9.2020., 16 i 30h,
 Poslovni engleski jezik – 21.9.2020., 16 i 30h,
 Saobraćajno pravo – 14.9.2020., 16 i 30h,
 Saobraćajni sistemi – 22.9.2020., 16 i 30h,
 Saobraćajna sredstva i infrastruktura – 22.9.2020., 16 i 30h,
 Bezbjednost saobraćaja – 22.9.2020., 16 i 30h,
 Transport putnika i robe 2 – 22.9.2020., 16 i 30h,
 Tehnologija transporta i mehanizacija – 24.9.2020., 16 i 30h.